บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และบุคคลในวงการมาร่วม กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

C.E.S. Co., Ltd. is an expert engineering and construction company. As one of the famous engineering and construction companies in Thailand, our company has always gained credibility from customer for 50 years. We are now seeking for dynamic staffs and professionals to support company’s projects as follow :

ตำแหน่งงานว่าง จำนวน/อัตรา วันที่ลงประกาศ
1 Senior Accounting Officer 2 January 2018
2 Accounting Officer January 2018
3 Mechanical Engineer / Electrical Engineer 3 January 2018
4 Cost Engineer 2 January 2018
5 Senior Project Manager 2 January 2018
6 Project Manager 5 January 2018
7 Assistant Project Manager 5 January 2018
8 Project Engineer 10 January 2018
9 Site Engineer 30 January 2018
10 Foreman 30 January 2018
11 Safety Officer 5 January 2018
12  Surveyor  15 January 2018
13 Senior Human Resources Officer 1 January 2018
14 Structural Engineer 5 January 2018

ผู้ที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงาน มาได้ที่ อีเมล์:  hr@ces.co.th

 

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 7788 ต่อ 331- 333 (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

 

Applying for a job at C.E.S. Co., Ltd. (head office) or E-mail: hr@ces.co.th
C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788  ext.  331 – 333  (HR department)

Download