บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และบุคคลในวงการมาร่วม กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

C.E.S. Co., Ltd. is an expert engineering and construction company. As one of the famous engineering and construction companies in Thailand, our company has always gained credibility from customer for 50 years. We are now seeking for dynamic staffs and professionals to support company’s projects as follow :

ตำแหน่งงานว่าง จำนวน/อัตรา วันที่ลงประกาศ
1 Senior Accounting Officer 2 July 2016
2 Accounting Officer 3 July 2016
3 Mechanical Engineer / Electrical Engineer 3 June 2016
4 Cost Engineer 3 April 2016
5 Senior Project Manager 2 March 2016
6 Project Manager 5 March 2016
7 Assistant Project Manager 5 March 2016
8 Project Engineer 10 March 2016
9  Site Engineer 30 March 2016
10 Foreman 30 March 2016
11 Safety Officer 5 March 2016
12  Surveyor  15 March 2016
13 Senior Human Resources Officer 2 March 2016
14 Structural Engineer 5 March 2016

ผู้ที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงาน มาได้ที่ อีเมล์:  hr@ces.co.th

 

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 7788 ต่อ 331- 333 (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

 

Applying for a job at C.E.S. Co., Ltd. (head office) or E-mail: hr@ces.co.th
C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788  ext.  331 – 333  (HR department)

Download