บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และบุคคลในวงการมาร่วม กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

C.E.S. Co., Ltd. is an expert engineering and construction company. As one of the famous engineering and construction companies in Thailand, our company has always gained credibility from customer for 50 years. We are now seeking for dynamic staffs and professionals to support company’s projects as follow :

ตำแหน่งงานว่าง จำนวน/อัตรา วันที่ลงประกาศ
1 Senior Accounting Officer 2 July 2019
2 Accounting Officer July 2019
3 Mechanical Engineer / Electrical Engineer 3 July 2019
4 Cost Engineer 2 July 2019
5 Senior Project Manager 2 July 2019
6 Project Manager 5 July 2019
7 Assistant Project Manager 5 July 2019
8 Project Engineer 10 July 2019
9 Site Engineer 30 July 2019
10 Foreman 30 July 2019
11 Safety Officer 5 July 2019
12  Surveyor  15 July 2019
13 Senior Human Resources Officer 1 July 2019
14 Structural Engineer 5 July 2019

ผู้ที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงาน มาได้ที่ อีเมล์:  hr@ces.co.th

 

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 7788 ต่อ 331- 333 (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

 

Applying for a job at C.E.S. Co., Ltd. (head office) or E-mail: hr@ces.co.th
C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788  ext.  331 – 333  (HR department)

Download