ดูงานต่างประเทศ : bauma China 2018

01 Dec 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

ดูงานต่างประเทศ : bauma China 2018

Subject : ชมงานแสดงเครื่องจักร และวัสดุงานก่อสร้าง bauma China 2018
Date : 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61
Location : SHANGHAI
Remark : ผู้เข้าร่วม 6 คน