“ห้องสมุด…เพื่อน้อง” บ้านวังปืน จ.สระแก้ว

20 Jan 2019, Posted by thidarat in CES News

โครงการก่อสร้างอาคาร ” ห้องสมุด…เพื่อน้อง ” โรงเรียนบ้านวังปืน
#ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างอาคาร “ห้องสมุด…เพื่อน้อง” บ้านวังปืน
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านวังปืน ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ประเภท :  อาคารชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร
ออกแบบและก่อสร้างโดย :   บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
สนับสนุนโดย :   มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี / กลุ่มบริษัท พูลผล / บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด