C.E.S. NEW YEAR PARTY 2020

23 Dec 2019, Posted by thidarat in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2020
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ประจำปี 2562 (เข้าสู่ปี พ.ศ. 2563)

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ร้าน Sortrel’s Cottage (ถ.พระราม 3) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด (C.E.S. Co., Ltd.) ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้พบปะสังสรรค์กัน และมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณกมล จิตพัฒนกุล (กรรมการที่ปรึกษา) และคุณวิจารณ์ คงคา (รองกรรมการผู้จัดการ) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม C.E.S. 55th Blue Party (ซี.อี.เอส. ฟิฟทิ-ไฟฟ์-บลู ปาร์ตี้) ภายในงานมีกิจกรรม-การแสดงต่างๆมากมาย อาทิเช่น การมอบของรางวัลต่างๆ การแสดงของพนักงานรุ่น Junior ชุด “Hand to Hand” การแสดงของพนักงานรุ่น Senior ชุด “Proud tobe C.E.S.” และกิจกรรมชวนพนักงานร่วมทำบุญ “โชค55” โดยรายได้จากการขายบัตรทั้งหมดจะนำไปมอบบริจาคให้กับ “สภากาชาดไทย” (The Thai Red Cross Society) (มียอดเงินบริจาค จำนวน 35,555- บาท) อีกทั้งยังมีลุ้นรับของขวัญมากมายที่ โดยบรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนานชื่นมื่นตลอดทั้งคืน ภายในงานมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 350 คน