C.E.S. Soccer Cup 2011

24 Dec 2011, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S.SOCCER CUP 2011
การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2554

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล Futsul Park (ซ.พระรามสอง 33)  บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี

ภายในงานเริ่มด้วย คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณศุภชัย หวั่งหลี ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2554 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน

ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯของเรา ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ การรู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงการทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

ces soccer 2011_01 ces soccer 2011_02 ces soccer 2011_03 ces soccer 2011_04 ces soccer 2011_05 ces soccer 2011_06 ces soccer 2011_07.