C.E.S. New Year Party 2011

24 Dec 2011, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2011
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2554 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2555)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ ร้าน Sortrel’s Cottage (ถ.พระราม 3) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม Colorful New Year Party บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น การประกวดการแสดงจากสำนักงานใหญ่และหน่วยงานต่างๆ การประกวดขวัญใจ ซี.อี.เอส. 2554 , กิจกรรมมอบของรางวัญ จับฉลากของขวัญต่างๆมากมาย และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 300 คน

 

ces new year 2011_01 ces new year 2011_02 ces new year 2011_03 ces new year 2011_04 ces new year 2011_05 ces new year 2011_06"นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"  คลิกเพื่ออ่าน