C.E.S. New Year Party 2011

24 Dec 2011, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2011
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2554 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2555)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ ร้าน Sortrel’s Cottage (ถ.พระราม 3) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม Colorful New Year Party บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น การประกวดการแสดงจากสำนักงานใหญ่และหน่วยงานต่างๆ การประกวดขวัญใจ ซี.อี.เอส. 2554 , กิจกรรมมอบของรางวัญ จับฉลากของขวัญต่างๆมากมาย และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 300 คน

 

ces new year 2011_01 ces new year 2011_02 ces new year 2011_03 ces new year 2011_04 ces new year 2011_05 ces new year 2011_06