C.E.S. NEW YEAR PARTY 2014

27 Dec 2014, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2014
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ประจำปี 2557 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2558)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ ร้าน Sortrel’s Cottage (ถ.พระราม 3) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม BLUE SKY Night Party บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น แสดงจากหน่วยงาน ZPELL, Future Park Rungsit การประกวด Mr. & Ms. C.E.S. 2014 กิจกรรมมอบของรางวัญ จับฉลากของขวัญต่างๆมากมาย และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 350 คน

 

ces blue sky party 01ces blue sky party 02

ces blue sky party 03ces blue sky party 04 ces blue sky party 05 ces blue sky party 06 ces blue sky party 07 ces blue sky party 08 ces blue sky party 09ces blue sky party 10ces blue sky party 11