บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.: 02 636 7788
แฟกซ์.: 02 636 7979

C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25
North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788
Fax. +66(0) 2636 7979

E-mail :  ces@ces.co.th

Web Site :  www.ces.co.th

Location Map   (download)

Company Profile  (download)

Full Company Profile
CES Profile Brochure A4