2014 Tag

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2014

27 Dec 2014, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2014 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ประจำปี 2557 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2558) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ ร้าน Sortrel’s Cottage (ถ.พระราม 3) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม BLUE SKY Night Party บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น...

C.E.S. SOCCER CUP 2014

27 Dec 2014, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. SOCCER CUP 2014 การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค (Polo Football Park) บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี ภายในงานเริ่มด้วย คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2557 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 350 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย...

TRAINING : Industrial Floor Concrete

14 Nov 2014, Posted by parinchai ang in HR News

Industrial Floor Concrete เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (9.00-12.00 น.) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาทรธานี ถนนสาทรเหนือ ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Industrial Floor Concrete” โดยมีทีมงานจาก SCG เป็นวิทยากร จุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพจน์ คูอนุพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ และวิศวกรรวมทั้งโฟร์แมนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 15 คน อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงาน ZPELL Future Park Rangsit  และ หน่วยงานอาคารสำนักงานรุ่งโรจน์ธนกุล...

Engineers Annual Conference (2014)

18 Oct 2014, Posted by parinchai ang in CES News

Engineers Annual Conference (2014) กิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกร ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกร ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทฯในกลุ่มของวิศวกร -สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารฯของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 120 คน โดยในงานจะแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม (Museum Siam) ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้บริหาร วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมภายในมิวเซียมสยาม ตามภารกิจที่ทีมงานได้กำหนดไว้ โดยแต่ละภารกิจจะเน้นให้ผู้ร่วมงานที่มาจากหลากหลายหน่วยงานของบริษัทฯได้ทำความรู้จัก คุ้นเคยกัน...

50 Years C.E.S. Co., Ltd.

03 Aug 2014, Posted by parinchai ang in CES News

50 Years C.E.S. Co., Ltd. (Construction and Engineering Services Co., Ltd.) งานทำบุญครบรอบ 50 ปี บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 50 โดยมี คุณสุกิจ หวั่งหลี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี คุณธำรงรัตน์ พิศาลบุตร คุณอนุชิต หวั่งหลี คุณกมล จิตพัฒนกุล คุณวิจารณ์ คงคา คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย และคุณวิทยากรณ์...

Foreman Annual Conference (2014)

13 Jun 2014, Posted by parinchai ang in CES News

Engineers Annual Conference (2014) กิจกรรมสัมพันธ์-โฟร์แมน ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ โฟร์แมน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ร้านลานผ้า (The Fabric) ถนนเกษตรนวมินทร์ เวลา 17.00 - 21.30 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานแต่ละหน่วยงานรวมถึงผู้บริหารได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมีทั้งรูปแบบที่เป็นสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 80 คน โดยในงานมี คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเปิดงานฯ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมที่มีทั้งรูปแบบที่เป็นสาระและความบันเทิงควบคู่กันไป เพื่อสร้างความคุ้นเคย, การทำงานเป็นทีม, การได้สังเกตพฤติกรรม, การแสดงบทบาท, การฝึก ฟัง คิด พูด...

TRAINING : Soil Cement Column

29 Apr 2014, Posted by parinchai ang in HR News

Soil Cement Column เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 (9.00-12.00 น.) ที่ผ่านมา ณ หน่วยงาน ZPELL ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Soil Cement Column” โดยมีทีมงาน Soil Crete เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดทางวิชาการ และการศึกษาดูงานจากหน้างานจริง โดยจุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณอนุชิต หวั่งหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รวมถึงผู้จัดการโครงการและวิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 30 คน...

TRAINING : Carbon fiber

12 Mar 2014, Posted by parinchai ang in HR News

Carbon fiber เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 (9.00-13.30 น.) ที่ผ่านมา ณ หน่วยงาน C-ASEAN (อาคาร Cyber World) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Carbon fiber” โดยมีทีมงานจาก Retrofit Structure Specialist เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดทางวิชาการ การศึกษาดูงานจากหน้างานจริง การสาธิตการติดตั้ง และการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยจุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ อุทัยวัชรานันท์ ผู้จัดการโครงการอาวุโสหน่วยงาน C-ASEAN และวิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 25 คน...

TRAINING : Soil Protection

01 Mar 2014, Posted by parinchai ang in HR News

Soil Protection (ระบบป้องกันดินพัง) เมื่อที่ 1 มีนาคม 2557 (8.30-12.30 น.) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารคลังสินค้า ซอยพระแม่มหาการุณย์ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Soil Protection (ระบบป้องกันดินพัง)” โดยมีทีมงานจาก ALTEMTECT เป็นวิทยากร โดยจุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิรัฐ ธำรงวราภรณ์ และคุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผู้จัดการโครงการ และวิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 40 คน อาทิ ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงาน ZPELL...