Football Tag

C.E.S. SOCCER CUP 2014

27 Dec 2014, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. SOCCER CUP 2014 การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค (Polo Football Park) บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี ภายในงานเริ่มด้วย คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2557 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 350 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย...

C.E.S. SOCCER CUP 2013

21 Dec 2013, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. SOCCER CUP (2013) การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอล Soccer Pro บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี เริ่มด้วยพิธีเปิดงานฯมี คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ขึ้นกล่าวเปิดงานฯ จากนั้น มีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาตัดริ้บบิ้นในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2556 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 350 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานอีกด้วย...

C.E.S.Soccer Cup 2012

22 Dec 2012, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S.SOCCER CUP 2012 การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555  ณ  สนามกีฬาฟุตซอล Goal Clubz  บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี ภายในงานเริ่มด้วย คุณวิจารณ์ คงคา  รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้น คุณศุภชัย หวั่งหลี ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2555  และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้  นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย  และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว  ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด จากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯของเรา...

C.E.S. Soccer Cup 2011

24 Dec 2011, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S.SOCCER CUP 2011 การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล Futsul Park (ซ.พระรามสอง 33)  บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี ภายในงานเริ่มด้วย คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณศุภชัย หวั่งหลี ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2554 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย...