Industrial Floor Concrete Tag

TRAINING : Industrial Floor Concrete

14 Nov 2014, Posted by parinchai ang in HR News

Industrial Floor Concrete เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (9.00-12.00 น.) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาทรธานี ถนนสาทรเหนือ ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Industrial Floor Concrete” โดยมีทีมงานจาก SCG เป็นวิทยากร จุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพจน์ คูอนุพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ และวิศวกรรวมทั้งโฟร์แมนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 15 คน อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงาน ZPELL Future Park Rangsit  และ หน่วยงานอาคารสำนักงานรุ่งโรจน์ธนกุล...