ดูงานต่างประเทศ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วัสดุงานก่อสร้างของ PERI เยอรมนี

27 Sep 2019, Posted by thidarat in CES News, HR News

ดูงานต่างประเทศ
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วัสดุงานก่อสร้างของ PERI เยอรมนี

Subject : Customer visits and product seminars
Date : 22-26 ก.ย. 62
Location : ประเทศเยอรมนี
Remark : ผู้เข้าร่วม 3 คน