บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และบุคคลในวงการมาร่วม กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

C.E.S. Co., Ltd. is an expert engineering and construction company. As one of the famous engineering and construction companies in Thailand, our company has always gained credibility from customer for 50 years. We are now seeking for dynamic staffs and professionals to support company’s projects as follow :

 ตำแหน่งงานว่างจำนวน/อัตราวันที่ลงประกาศ
1สถาปนิก1ก.พ. 2567
2เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (BIM)1ก.พ. 2567
3วิศวกร (งานระบบ)3ก.พ. 2567
4วิศวกรโยธา10ก.พ. 2567
5ผู้จัดการโครงการ1ก.พ. 2567
6โฟร์แมน8ก.พ. 2567
7พนักงานเขียนแบบ1ก.พ. 2567
8วิศวกร ประมาณราคา (ประจำไซต์งาน)3ก.พ. 2567
9วิศวกร สำนักงาน (ประจำไซต์งาน)5ก.พ. 2567
10 ช่างสำรวจ 8ก.พ. 2567
11ช่างไฟฟ้า7ก.พ. 2567
12เจ้าหน้าที่สโตร์2ก.พ. 2567
13เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer)1ก.พ. 2567
14เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ2ก.พ. 2567

ผู้ที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงาน มาได้ที่ อีเมล์:  recruitment@ces.co.th

Link สำหรับลงทะเบียนสมัครงาน (ข้อมูลเบื้องต้น) คลิกที่นี่

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน” คลิกเพื่ออ่าน

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 7788 ต่อ 331- 337 (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

Applying for a job at C.E.S. Co., Ltd. (head office) or E-mail:  recruitment@ces.co.th

C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788  ext.  337  (HR department)

Download