บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และบุคคลในวงการมาร่วม กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

C.E.S. Co., Ltd. is an expert engineering and construction company. As one of the famous engineering and construction companies in Thailand, our company has always gained credibility from customer for 50 years. We are now seeking for dynamic staffs and professionals to support company’s projects as follow :

 ตำแหน่งงานว่างจำนวน/อัตราวันที่ลงประกาศ
1สถาปนิก1กันยายน 2565
2วิศวกรบริหารต้นทุน1กันยายน 2565
3วิศวกร (งานระบบ)2กันยายน 2565
4วิศวกร34กันยายน 2565
5รองผู้จัดการโครงการ11กันยายน 2565
6โฟร์แมน18กันยายน 2565
7พนักงานเขียนแบบ2กันยายน 2565
8ผู้จัดการโครงการ2กันยายน 2565
9พนักงานปฏิบัติการ (โมบายเครน)3กันยายน 2565
10พนักงานปฏิบัติการ (โมบายเครน 4 ล้อ)1กันยายน 2565
11ช่างซ่อมบำรุง (ปั้มคอนกรีต)1กันยายน 2565
12 ช่างสำรวจ 16กันยายน 2565
13ช่างไฟฟ้า8กันยายน 2565
14ช่างฝีมือ (งานไม้, งานปูน)5กันยายน 2565
15เจ้าหน้าที่าสโตร์6กันยายน 2565
16เลขานุการโครงการ2กันยายน 2565
17เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer)1กันยายน 2565
18เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทั่วไป1กันยายน 2565
19เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ3กันยายน 2565
20พนักงานขับรถขนส่ง (รถบรรทุก 4 ล้อ)1กันยายน 2565
21พนักงานชับรถ (ประจำไซต์งานก่อสร้าง)1กันยายน 2565

ผู้ที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงาน มาได้ที่ อีเมล์:  recruitment@ces.co.th

Link สำหรับลงทะเบียนสมัครงาน (ข้อมูลเบื้องต้น) คลิกที่นี่

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน” คลิกเพื่ออ่าน

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 7788 ต่อ 331- 334 (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

Applying for a job at C.E.S. Co., Ltd. (head office) or E-mail:  recruitment@ces.co.th

C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788  ext.  337 , 339  (HR department)

Download