บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างหลากหลายประเภท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และบุคคลในวงการมาร่วม กว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

C.E.S. Co., Ltd. is an expert engineering and construction company. As one of the famous engineering and construction companies in Thailand, our company has always gained credibility from customer for 50 years. We are now seeking for dynamic staffs and professionals to support company’s projects as follow :

ตำแหน่งงานว่าง จำนวน/อัตรา วันที่ลงประกาศ
1 Senior Accounting Officer 2 February 2021
2 Accounting Officer -+ February 2021
3 Mechanical Engineer / Electrical Engineer 3 February 2021
4 Cost Engineer 2 February 2021
5 Senior Project Manager 2 February 2021
6 Project Manager 5 February 2021
7 Assistant Project Manager 5 February 2021
8 Project Engineer 10 February 2021
9 Site Engineer 20 February 2021
10 Foreman 20 February 2021
11 Safety Officer 5 February 2021
12  Surveyor  15 February 2021
13 Senior Human Resources Officer +- February 2021
14 Structural Engineer 5 February 2021

 

ผู้ที่สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร ได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงาน มาได้ที่ อีเมล์:  hr@ces.co.th

บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
อาคารสาธรธานี ชั้น 10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 7788 ต่อ 331- 334 (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

 

Applying for a job at C.E.S. Co., Ltd. (head office) or E-mail:  hr@ces.co.th
C.E.S. Co.,Ltd.
Sathorn Thani Building 10th Floor 90/22-25 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. +66(0) 2636 7788  ext.  331 – 333  (HR department)

Download