Holiday Inn Express

icon icon icon icon icon icon icon

About

2557 (2014)
Holiday Inn Express
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส สาทร
Holiday Inn Express Sathorn Hotel
Client : New Multi Mine Co., Ltd.
Contractor: C.E.S. Co., Ltd. (Construction and Engineering Services Co., Ltd.)
Location : Naradhiwas 3 Rd.
Bldg.Area : 9,980- Sq.m.
Remarks : RC, 6 Storey, 2 Basements, 184 Rooms