TRAINING : Effective Communication

20 Jan 2018, Posted by thidarat in Activities News, HR News

TRAINING : Effective Communication Subject : เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย Date : วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 Location : ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ Remark : ผู้เข้าร่วม 40 คน   ...

READ MORE

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2018

25 Dec 2017, Posted by thidarat in Activities News, Corporate News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2018 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ประจำปี 2560 (เข้าสู่ปี พ.ศ. 2561) เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ร้าน Sortrel’s Cottage (ถ.พระราม 3) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด (C.E.S. Co., Ltd.) ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนได้พบปะสังสรรค์กัน และมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณอนุชิต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม White...

READ MORE

PPG Friendship CUP 2017

17 Sep 2017, Posted by thidarat in Activities News, Corporate News

PPG Friendship CUP 2017 การแข่งขันฟุตบอลฯ กลุ่มบริษัท พูลผล บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “PPG Friendship CUP 2017” โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กระชับมากยิ่งขึ้นระหว่างภายในกลุ่มบริษัท พูลผล (ทั้ง 12 บริษัท) Descriptions Subject : PPG Friendship CUP 2017 (ครั้งที่ 1) Date : ทุกวันอาทิตย์ เริ่มแข่ง 17 ก.ย. 60 เป็นต้นไป Location : สนามฟุตบอล Future Arena Remark : ซี.อี.เอส. ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม (35 คน) ผลการแข่งขัน : ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

READ MORE

TOA CUP 2017

27 May 2017, Posted by thidarat in Activities News, Corporate News

TOA CUP 2017 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “TOA CUP 2017” โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทลูกค้าในกลุ่ม TOA Descriptions Subject : การแข่งขันฟุตบอล (7 คน) “ TOA CUP 2017 ” Date : วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 60 (Play off) / วันที่เสาร์ที่ 27 พ.ค. 60 (Final) Location : รอบคัดเลือก – สนาม Soccer Pro อ่อนนุช 17 / รอบ Final –...

READ MORE

Training : ความรู้/เทคโนโลยีคอนกรีต

27 Apr 2017, Posted by thidarat in Activities News, HR News

Training : ความรู้/เทคโนโลยีคอนกรีต เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ซีแพค (CPAC) บางซ่อน โดยมีพนักงานบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด(วิศวกร-สถาปนิก) เข้าร่วม 22 คน ...

READ MORE

TRAINING : เทคนิคการก่ออิฐ-ฉาบปูน

25 Mar 2017, Posted by thidarat in Activities News, HR News

Training : เทคนิคการก่ออิฐ - ฉาบปูน ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คลังวัสดุกลาง บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อทำความเข้าใจ-ให้ความรู้ในเรื่อง "เทคนิคการก่ออิฐ - ฉาบปูน" ปัจจุบันปญหาที่พบบอยสําหรับงานผนังกออิฐ-ฉาบปูน มักจะเปนเรื่องรอยแตกราว ผนังไมเรียบเนียน ซึ่งสวนใหญมักเกิดจากการทํางานที่ไมเหมาะสมของชางปูน หรือสาเหตุอื่นๆ เชน การใชสัดสวนวัตถุดิบไมไดสัดสวนที่เหมาะสม หรือใชวัตถุดิบที่สกปรก ดังนั้นเพื่อใหการทํางานกออิฐ-ฉาบปูนออกมามีคุณภาพที่ดี ควรมีข้อพิจารณาและเทคนิค/เคล็ดลับ ตลอดจนแนะแนวทางแกไขและปองกันปญหาตางๆมากมาย การจัดอบรม/สัมมนาในครั้งนี้มีคุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณธงชัย กวิสสร (ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง) และคุณสมควร ชูบัวทอง (รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยบรรยากาศในการอบรม/สัมมนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และแต่ละหัวข้อการอบรม/สัมมนานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีพนักงานบริษัทฯ (วิศวกร-สถาปนิก) เข้าร่วมกว่า 33...

READ MORE

Overseas field trips (Hong Kong and Macau) between March 6-9, 2017

10 Mar 2017, Posted by thidarat in Activities News, Corporate News

Overseas field trips (Hong Kong and Macau) between March 6-9, 2017 การศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกงและมาเก๊า (ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560) วัตถุประสงค์ ของการศึกษาดูงาน 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เปิดโลกทัศน์ และได้เห็นมาตรฐาน การทำงาน และความปลอดภัยของงานก่อสร้างในระดับสากล 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความมุ่งมั่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาการทำงานของบริษัท 3. เพื่อเพิ่มสัมพันธไมตรีภายในบริษัทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาดูงาน - ได้เรียนรู้มาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการทำงานในระดับสากล - ได้เห็นแนวคิดของการทำงานในโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ได้รู้ว่าไม่ว่างานจะยากแค่ไหนถ้ามีการเตรียมการและวางแผนที่ดี ก็สามารถทำงานนั้นได้ - ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของประเทศที่ไป - ได้นำประสบการณ์ที่พบมาเปรียบเทียบกับการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ - ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และทำให้พนักงนผูกพันกับบริษัทมากขึ้น - ได้รับความสนุกสนาน ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Day 1 - ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคาร Morpheus - City of Dreams,...

READ MORE

Gaysorn Tower’s Topping Off Ceremony

31 Jan 2017, Posted by thidarat in Activities News, Corporate News

Gaysorn Tower's Topping Off Ceremony พิธีเทคอนกรีตปิดงาน Topping Off Ceremony อาคารเกษร ทาวเวอร์ เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณอนุชิต หวั่งหลี (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีประกาศความสำเร็จในการ “TOP OFF” อาคารเกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) กับคุณฟ้าฟื้น เต็มบุญเกียรติ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยอาคารเกษร ทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) เป็นอาคารสำนักงานสุดทันสมัยที่ออกแบบเพื่อรองรับเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล...

READ MORE

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training

22 Jul 2016, Posted by thidarat in Activities News, HR News

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด หน่วยงานก่อสร้างโครงการโรงแรมแมริออท สุรวงศ์ ได้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งมีทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 200 คน มีหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎี - วัตถุประสงค์และความสำคัญ - แผนการและวิธีการดับเพลิง - แผนการและวิธีการอพยพหนีไฟ - การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคปฏิบัติจริง - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน่วยงานก่อสร้าง - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของหน่วยงานก่อสร้าง - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ...

READ MORE

HR & Admin. Department Meeting 2016

30 Jun 2016, Posted by thidarat in Activities News, HR News

HR & Admin. Department Meeting 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดประชุม-อบรม/สัมมนา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบุคคลและธุรการ (Human Resource & Administration Department) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานฝ่ายนี้เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องการสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ อีกทั้งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้าง ทำให้อาจเกิดความไม่เข้าใจหรือสับสนได้นั่นเอง มีคุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯครั้งนี้ โดยช่วงแรกจะเน้นเรื่อง ความสำคัญ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ที่สังกัดฝ่ายบุคคลและธุรการ ตามด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบการปฏิบัติงานของตนและที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท้ายจะเป็นหัวข้อเรื่องอื่นๆ บรรยากาศในการประชุมฯนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นกันเอง และแต่ละหัวข้อการประชุมนั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากพนักงานด้วย...

READ MORE