งานทำบุญบริษัท Tag

50 Years C.E.S. Co., Ltd.

03 Aug 2014, Posted by Prathan in Activities News, Corporate News

50 Years C.E.S. Co., Ltd. (Construction and Engineering Services Co., Ltd.) งานทำบุญครบรอบ 50 ปี บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 50 โดยมี คุณสุกิจ หวั่งหลี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี คุณธำรงรัตน์ พิศาลบุตร คุณอนุชิต หวั่งหลี คุณกมล จิตพัฒนกุล คุณวิจารณ์ คงคา คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย และคุณวิทยากรณ์...

งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

16 May 2011, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News

งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมี คุณสุกิจ หวั่งหลี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คุณศุภชัย หวั่งหลี คุณสุพจน์ หวั่งหลี คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี คุณอนุชิต หวั่งหลี คุณวิทยากรณ์ เด่นประเสริฐ คุณกมล จิตพัฒนกุล และคุณวิจารณ์ คงคา ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาธรธานี (ชั้น 10) ถนนสาทรเหนือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา โดยคณะกรรมการ...