2013 Tag

C.E.S. SOCCER CUP 2013

21 Dec 2013, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. SOCCER CUP (2013) การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอล Soccer Pro บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี เริ่มด้วยพิธีเปิดงานฯมี คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ขึ้นกล่าวเปิดงานฯ จากนั้น มีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาตัดริ้บบิ้นในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2556 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 350 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานอีกด้วย...

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2013

21 Dec 2013, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2013 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2556 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2557) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ร้านเพลิน (Ploen Restaurant) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณวิรัฐ ธำรงวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม Black Devil & White Angel บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น...

Engineers Annual Conference (2013)

06 Sep 2013, Posted by parinchai ang in CES News

Engineers Annual Conference (2013) กิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกร ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหาร เพลิน (Ploen restaurant ) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกรประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทฯในกลุ่มของวิศวกร -สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารฯของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 120 คน โดยในงาน มีคุณวิรัฐ ธำรงวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเปิดงานฯ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มด้วยการเล่นเกมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร และเล่นเกมกันต่อ...

Foreman Annual Conference (2013)

23 May 2013, Posted by parinchai ang in CES News

Foreman Annual Conference (2013) กิจกรรมสัมพันธ์-โฟร์แมน ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหาร เลคฮิลล์ ( Lake Hill ) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์-โฟร์แมนประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทฯในกลุ่มของโฟร์แมนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารฯของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 80 คน โดยในงาน มีคุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเปิดงานฯ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มด้วยการเล่นเกมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร และเล่นเกมกระชับความสัมพัธ์กันต่อ โดยทีมผู้จัดงานฯในทุกปีนั้น การเลือกเกม/กิจกรรมสัมพันธ์จะเน้นในเรื่อง...

Training: Concrete technology

16 Feb 2013, Posted by parinchai ang in HR News

Training: Concrete Technology คอนกรีตเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 (9.00 น. – 15.00 น.) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารคลังสินค้า ซอยพระแม่การุณย์ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ ” คอนกรีตเทคโนโลยี ” โดยมีทีมงาน จาก บจ. เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ - ประเภท กระบวนการทดสอบ กระบวนการผลิต และรูปแบบการใช้งานของคอนกรีต - การเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดในงานคอนกรีต - ทราบแนวทาง วิธีการแก้ไขและป้องกัน ปัญหาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ จุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ...