C.E.S. NEW YEAR PARTY 2013

21 Dec 2013, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2013
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2556 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2557)

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ร้านเพลิน (Ploen Restaurant) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณวิรัฐ ธำรงวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม Black Devil & White Angel บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น แสดงจากสำนักงานใหญ่ การประกวด C.E.S. Mr.Devil and Ms.Angle 2013 กิจกรรมมอบของรางวัญ จับฉลากของขวัญต่างๆมากมาย และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 350 คน

 

 

DSC_1265 DSC_0949 DSC_1133.