C.E.S. NEW YEAR PARTY 2013

21 Dec 2013, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2013
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2556 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2557)

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ร้านเพลิน (Ploen Restaurant) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณวิรัฐ ธำรงวราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม Black Devil & White Angel บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น แสดงจากสำนักงานใหญ่ การประกวด C.E.S. Mr.Devil and Ms.Angle 2013 กิจกรรมมอบของรางวัญ จับฉลากของขวัญต่างๆมากมาย และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 350 คน

 

 

DSC_1265 DSC_0949 DSC_1133.