สถาปนิก Tag

Engineers Annual Conference (2012)

27 Jul 2012, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News

Engineers Annual Conference (2012) กิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกร ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น. ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหาร นิวดินเผา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกรประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทฯในกลุ่มของวิศวกร -สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารฯของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 80 คน โดยในงาน มีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเปิดงานฯ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มด้วยการเล่นเกมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร และเล่นเกมกันต่อ โดยทีมผู้จัดงาน ในทุกปีนั้น การเลือกเกมกิจกรรมสัมพันธ์จะเน้นในเรื่อง เพื่อสร้างความคุ้นเคย, การทำงานเป็นทีม,...

Foreman Annual Conference (2012)

25 May 2012, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News

Foreman Annual Conference (2012) กิจกรรมสัมพันธ์-โฟร์แมน ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 - 22.00 น. ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหาร นิวดินเผา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์-โฟร์แมนประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทฯในกลุ่มของโฟร์แมนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารฯของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 60 คน โดยในงาน มีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเปิดงานฯ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มด้วยการเล่นเกมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร และเล่นเกมกระชับความสัมพัธ์กันต่อ โดยทีมผู้จัดงานฯในทุกปีนั้น การเลือกเกม/กิจกรรมสัมพันธ์จะเน้นในเรื่อง เพื่อสร้างความคุ้นเคย, การทำงานเป็นทีม, การได้สังเกตพฤติกรรม, การแสดงบทบาท, การฝึก ฟัง...

"นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"  คลิกเพื่ออ่าน