งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

16 May 2011, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News

งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมี คุณสุกิจ หวั่งหลี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คุณศุภชัย หวั่งหลี คุณสุพจน์ หวั่งหลี คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี คุณอนุชิต หวั่งหลี คุณวิทยากรณ์ เด่นประเสริฐ คุณกมล จิตพัฒนกุล และคุณวิจารณ์ คงคา ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาธรธานี (ชั้น 10) ถนนสาทรเหนือ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา โดยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และยังจัดพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม และพิธีไหว้พระภูมิ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลอีกด้วย

จากนั้นในช่วงเที่ยงวันเดียวกัน คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

 

new office ces _2011_00 new office ces _2011_02 new office ces _2011_02.2 new office ces _2011_03 new office ces _2011_04 new office ces _2011_05 new office ces _2011_06 new office ces _2011_07 new office ces _2011_08 new office ces _2011_09