งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

16 May 2011, Posted by parinchai ang in CES News

งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมี คุณสุกิจ หวั่งหลี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คุณศุภชัย หวั่งหลี คุณสุพจน์ หวั่งหลี คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี คุณอนุชิต หวั่งหลี คุณวิทยากรณ์ เด่นประเสริฐ คุณกมล จิตพัฒนกุล และคุณวิจารณ์ คงคา ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาธรธานี (ชั้น 10) ถนนสาทรเหนือ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา โดยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และยังจัดพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม และพิธีไหว้พระภูมิ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลอีกด้วย

จากนั้นในช่วงเที่ยงวันเดียวกัน คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

 

new office ces _2011_00 new office ces _2011_02 new office ces _2011_02.2 new office ces _2011_03 new office ces _2011_04 new office ces _2011_05 new office ces _2011_06 new office ces _2011_07 new office ces _2011_08 new office ces _2011_09