ซี.อี.เอส. ห่วงใย เร่งฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงาน-คนงาน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

14 Jul 2021, Posted by thidarat in Sustainability News

ซี.อี.เอส. ห่วงใย เร่งฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงาน-คนงาน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัท ซี.อี.เอส. มีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน แรงงาน-คนงานทุกคน รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับพนักงาน คนงาน-แรงงาน ผู้ปฏิบัติงานในแคมป์ และโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ มากกว่า 1,200 คน โดยเริ่มดำเนินการทยอยฉีดเข็มแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

พร้อมดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการปัองกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกโครงการก่อสร้าง ของบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด มีความปลอดภัย อุ่นใจในการทำงาน สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน และพนักงาน แรงงาน-คนงานทุกคน มีภูมิคุ้มกัน มีสุขภาพที่ดี และพร้อมปฏิบัติงาน 100%

………………………………………………………………………………

(วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564) การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับคนงาน-แรงงานและผู้ปฏิบัติงานในแคมป์ และโครงการก่อสร้าง ของบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด โดยมีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวช มาให้บริการ ณ ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี (Show DC) ชั้น 3
………………………………………………………………………………

#วัคซีน #ซิโนฟาร์ม #Sinopharm #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#ซีอีเอส #ซีอีเอสสู้โควิด19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #BeStrong #FightCovid19together #TogetherWeFightAgainsttheCOVID19