ดูงานต่างประเทศ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วัสดุงานก่อสร้างของ PERI มาเลเซีย

25 Aug 2019, Posted by thidarat in Uncategorized

ดูงานต่างประเทศ
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วัสดุงานก่อสร้างของ PERI มาเลเซีย

Subject : Customer visits and product seminars
Date : 22-23 ส.ค. 62
Location : ประเทศมาเลเซีย
Remark : ผู้เข้าร่วม 8 คน