พิธีลงนามสัญญา ระหว่าง วัดมังกรกมลาวาส และ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด สัญญาจ้างเหมางานโครงสร้างอาคาร และงานระบบระบายน้ำ

31 Mar 2023, Posted by parinchai ang in CES News

Signing Contract Ceremony for Contractor of Wat Mangkon Kamalawat Project

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา
ได้มีพิธีลงนามสัญญา ระหว่าง วัดมังกรกมลาวาส และ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเหมางานโครงสร้างอาคาร (สัญญาที่ 1 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565) และงานระบบระบายน้ำ (สัญญาที่ 2 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566) โครงการก่อสร้างแก้ไขน้ำท่วมวัดมังกรกมลาวาส (อาคารหน่วงน้ำใต้ดิน-แก้มลิง) อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมังกรกมลาวาสวิทยาลัย 5 ชั้น และอาคารโรงเจวัดมังกรกมลาวาส 3 ชั้น

โดยมีคณะกรรมการของวัดมังกรกมลาวาส นำโดย พ.ต.อ. มนูญ วงศาโรจน์ ประธานกรรมการ , คุณเศรษฐพงษ์ จงสงวน กรรมการและเลขานุการ และคุณปกรณ์ ก้อนแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะผู้บริหารจาก บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด โดยคุณอนุชิต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ , คุณกมล จิตพัฒนกุล กรรมการที่ปรึกษา และ รศ.ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ปรึกษา ร่วมพิธีลงนามสัญญาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องมะม่วง ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) กรุงเทพฯ