เยี่ยมชมโรงงาน บมจ.ค้าเหล็กไทย

17 Jul 2015, Posted by parinchai ang in CES News, HR News

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) 

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ณ อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 

 

C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-01 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-02 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-03 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-04 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-05 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-06 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-07 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-08 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-09 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-10 C.E.S.-ค้าเหล็กไทย-11