เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด

14 Nov 2019, Posted by thidarat in HR News

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด

Subject : เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
Date : 13 พ.ย. 62
Location : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
Remark : ผู้เข้าร่วม 10 คน