C.E.S.Soccer Cup 2012

22 Dec 2012, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S.SOCCER CUP 2012
การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2555

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555  ณ  สนามกีฬาฟุตซอล Goal Clubz  บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี

ภายในงานเริ่มด้วย คุณวิจารณ์ คงคา  รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้น คุณศุภชัย หวั่งหลี ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2555  และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน

ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้  นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย  และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว  ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด จากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯของเรา ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ การรู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงการทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

ces soccer cup 2012_01 ces soccer cup 2012_02 ces soccer cup 2012_03 ces soccer cup 2012_04 ces soccer cup 2012_05 ces soccer cup 2012_06 ces soccer cup 2012_07 ces soccer cup 2012_08 ces soccer cup 2012_09 ces soccer cup 2012_10.