C.E.S. SOCCER CUP 2014

27 Dec 2014, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. SOCCER CUP 2014
การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค (Polo Football Park) บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี

ภายในงานเริ่มด้วย คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2557 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 350 คน

ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯของเรา ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ การรู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงการทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

ces soccer cup 2014_01 ces soccer cup 2014_02 ces soccer cup 2014_03 ces soccer cup 2014_04 ces soccer cup 2014_05 ces soccer cup 2014_06 ces soccer cup 2014_07

ces soccer cup 2014_08 ces soccer cup 2014_09 ces soccer cup 2014_10 ces soccer cup 2014_11 ces soccer cup 2014_12 ces soccer cup 2014_13 ces soccer cup 2014_14 ces soccer cup 2014_15 ces soccer cup 2014_16 ces soccer cup 2014_17 ces soccer cup 2014_18 ces soccer cup 2014_19 ces soccer cup 2014_20 ces soccer cup 2014_21