C.E.S. SOCCER CUP 2015

26 Dec 2015, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. SOCCER CUP 2015
การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค (Polo Football Park) บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี

ภายในงานเริ่มด้วย คุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2558 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 350 คน

ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯของเรา ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ การรู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงการทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

C.E.S.Soccer Cup 2015-01 C.E.S.Soccer Cup 2015-02 C.E.S.Soccer Cup 2015-03 C.E.S.Soccer Cup 2015-04 C.E.S.Soccer Cup 2015-05 C.E.S.Soccer Cup 2015-06 C.E.S.Soccer Cup 2015-07 C.E.S.Soccer Cup 2015-08 C.E.S.Soccer Cup 2015-09 C.E.S.Soccer Cup 2015-10 C.E.S.Soccer Cup 2015-11 C.E.S.Soccer Cup 2015-12 C.E.S.Soccer Cup 2015-13 C.E.S.Soccer Cup 2015-14 C.E.S.Soccer Cup 2015-15 C.E.S.Soccer Cup 2015-16 C.E.S.Soccer Cup 2015-17 C.E.S.Soccer Cup 2015-18 C.E.S.Soccer Cup 2015-19 C.E.S.Soccer Cup 2015-20 C.E.S.Soccer Cup 2015-21 C.E.S.Soccer Cup 2015-22 C.E.S.Soccer Cup 2015-23 C.E.S.Soccer Cup 2015-24 C.E.S.Soccer Cup 2015-25 C.E.S.Soccer Cup 2015-26 C.E.S.Soccer Cup 2015-27 C.E.S.Soccer Cup 2015-28 C.E.S.Soccer Cup 2015-29 C.E.S.Soccer Cup 2015-30 C.E.S.Soccer Cup 2015-31