C.E.S. NEW YEAR PARTY 2015

26 Dec 2015, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2015
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ประจำปี 2558 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2559)

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ร้านเสวย (พระราม 3) ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณอนุชิต  หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม The Garden Party โดยบรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น แสดงจากตัวแทนของฝ่ายก่อสร้าง (หน่วยงาน แมริออท) , การประกวด ขวัญใจ C.E.S. 2015 , กิจกรรมมอบของรางวัล  และลุ้นกับการจับฉลากของขวัญต่างๆ มากมาย มีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงานเลี้ยงฯ กว่า 350 คน

 

C.E.S. New Year Party 2015-01 C.E.S. New Year Party 2015-02 C.E.S. New Year Party 2015-03 C.E.S. New Year Party 2015-04 C.E.S. New Year Party 2015-05 C.E.S. New Year Party 2015-06 C.E.S. New Year Party 2015-07 C.E.S. New Year Party 2015-08 C.E.S. New Year Party 2015-09 C.E.S. New Year Party 2015-10 C.E.S. New Year Party 2015-11 C.E.S. New Year Party 2015-12 C.E.S. New Year Party 2015-13 C.E.S. New Year Party 2015-14 C.E.S. New Year Party 2015-15 C.E.S. New Year Party 2015-16 C.E.S. New Year Party 2015-17 C.E.S. New Year Party 2015-18 C.E.S. New Year Party 2015-19 C.E.S. New Year Party 2015-20 C.E.S. New Year Party 2015-21 C.E.S. New Year Party 2015-22 C.E.S. New Year Party 2015-23 C.E.S. New Year Party 2015-24 C.E.S. New Year Party 2015-25 C.E.S. New Year Party 2015-26 C.E.S. New Year Party 2015-27 C.E.S. New Year Party 2015-28 C.E.S. New Year Party 2015-29 C.E.S. New Year Party 2015-30 C.E.S. New Year Party 2015-31 C.E.S. New Year Party 2015-32 C.E.S. New Year Party 2015-33 C.E.S. New Year Party 2015-34 C.E.S. New Year Party 2015-35 C.E.S. New Year Party 2015-36 C.E.S. New Year Party 2015-37 C.E.S. New Year Party 2015-38 C.E.S. New Year Party 2015-39